Người Hà Nội: “Bảo vệ môi trường vì tương lai con em chúng ta”

3
336

Chẳng một ai ở Hà Nội có thể phủ nhân vai trò to lớn của môi trường đối với con người, môi trường là yếu tố thiết yếu đảm bảo cho con người tồn tại và phát triển về cả kinh tế – giáo dục – xã hội -sức khỏe. Một đất nước phát triển là một đất nước tạo được môi trường sống, biết cách bảo vệ môi trường vì tương lai con em chúng ta, có môi trường trong lành vui chơi.

Đối với người dân Hà Nội thì khái niệm môi trường là gì?

Môi trường sống ở Hà Nội đang bị ảnh hưởng vô cùng trầm trọng. Đây là một tổ hợp gồm các yếu tố tự nhiên và các yếu tố vật chất nhân tạo có quan hệ mật thiết với nhau. Những yếu tố này ảnh hưởng tới sản xuất, đời sống, sự tồn tại và phát triển của con người cũng như thiên nhiên.Tóm lại, môi trường là một khách thể gồm vật chất, điều kiện hoàn cảnh… bao quanh khách thể hoặc các hoạt động của khách thể diễn ra trong chúng.

Người Hà Nội: "Bảo vệ môi trường vì tương lai con em chúng ta"
Người Hà Nội: “Bảo vệ môi trường vì tương lai con em chúng ta”

Môi trường ở Hà Nội bao gồm những gì?

+ Môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo. Môi trường tự nhiên gồm tất cả các yếu tố xuất hiện một cách tự nhiên trên Trái Đất. Nó là một môi trường mà các vật thể sống tương tác với nhau. Môi trường tự nhiên cung cấp cho chúng ta không khí để thở, cung cấp các loại tài nguyên khoáng sản, đất để trồng cấy, xây dựng nhà cửa, chăn nuôi…

+ Môi trường nhân tạo là tất cả các yếu tố nhân tạo như thành phần hoá học, tính chất vật lý… Những yếu tố này do con người tạo ra và bị con người chi phối.

Vậy nên, môi trường đóng một vai trò cực kỳ quan trọng, để tồn tại và phát triển lâu dài, chúng ta phải ý thức góp phần bảo vệ môi trường sống ngày càng tốt hơn.

 

 

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here